Fiberlogga1

Nyheter

Här kan ni läsa senaste information från föreningens styrelse


2023-02-13
IP-Only byter namn till GlobalConnect


I februari 2020 i år bestämde sig ägaren EQT att slå ihop dansk-norska GlobalConnect med svenska IP-Only. I och med sammanslagningen skapade EQT en av de största aktörerna inom digitalisering i hela Nordeuropa. Med sina olika bolag äger koncernen digital infrastruktur i hela Norden samt i Tyskland.
Under 2020 bytte även företagserbjudandet namn till GlobalConnect medan man behöll varumärket IP-Only mot privatkunder i Sverige.
Varumärket IP-Only försvinner

Nu, knappt tre år senare, väljer dock bolaget att även slå samman sina varumärken för privatkunder i Sverige, men även i sina övriga verksamhetsländer. Konsumentvarumärkena IP-Only i Sverige, men även Homenet i Norge och Tyskland och Onefiber i Danmark och Finland byter namn till GlobalConnect. Namnbytet sker den 19 januari 2023.

GlobalConnect är tydliga med att namnbytet inte ska innebära någon förändring vad gäller ambitionsnivå. Företaget kommer att fortsätta att bygga fiber och koppla upp Sverige för att skapa ett mer digitalt jämlikt samhälle, men under nytt namn.2023-05-14
Årstämma 2023

Styrelsen för Stenrike Fiber kallar medlemmar till årsstämma 2023
När: 2023-05-14 10:00
Var: Väderöarnas Båtsällskap, Hamburgsund

Läs vidare....

2022-06-30
Årstämma 2022


Styrelsen för Stenrike Fiber kallar medlemmar till årsstämma 2022
När: 2022-06-30  18:00
Var: Väderöarnas Båtsällskap, Hamburgsund

Läs vidare....

2021-09-08
TV6 försvinner ur TELE2

Tv6 tas bort ur kanallisyan hos Tele2/ComHem 2021-09-30, då tv6 ändrat inriktning och kommer inte längre vara en del av "fria-Tv-utbudet" (Free to air).


2021-05-01
Anmälan till årsmöte 2021-05-04  19:00
 
Anmäl är nu uppe till årets medlemsmöte, och det görsv via länken nedan

För att få inloggningsinformation till det digitala årsmötet måste man föranmäla sig via följande formulär.
Ni kommer att behöva ert kundnummer för att vi ska kunna bekräfta er röstlängd.

Mer info om årsmötet finner ni Här

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2021-04-27
Tele2 och ComHem går ihop - Heter nu Tele2


Information skall ha gått ut til alla nuvarande Comhem kunder att dom nu slagits samman med Tele2, och kommer i framtiden att heta Tele2. Föreningen kommer att påbörja vårat arbete med att uppdatera våra uppgifter och dokument på vår hemsida, men att det kommer ta lite tid.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2021-04-14
Avgiftsfria månader


I samband med en prishöjning i höstas för dem som har ComHem-abonnemang, gick föreningen tillfälligt in och reducerade avgiften för dem med 187,50 kr/abonnent. Det passade utmärkt, eftersom föreningen har ett upparbetat överskott, som behöver komma medlemmarna tillgodo.
Självklart skall alla medlemmar, som var medlemmar under förra året få motsvarande återbäring, varför styrelsen har beslutat att övriga får en avgiftsbefrielse under 2021 på motsvarande belopp, vilket motsvarar 7,5 månader. Detta innebär att många inte kommer se någon faktura från föreningen nästa gång förrän i början av oktober 2021, vilket således är precis som det skall vara.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2021-01-27
Kallelse till ordinarie årstämma 2021 

Kära medlemmar,
 
Vi lever i en besvärlig tid och på grund av den rådande pandemin kan vi inte hålla fysisk årsstämma i Stenrike Fiber EF, som vi brukar. Därför har vi nu valt att åter hålla en digital stämma.
 
Du kallas därför härmed till årsstämma för Stenrike Fiber Ekonomisk Förening

Datum: 2021-05-04
Tid: kl 19:00
Var: Online via Microsoft Teams
 
Stämman kommer att hållas digitalt och anslutningsinformation kommer att anslås på föreningens hemsida senast 2021-05-02.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2021-04-14
Avgiftsfria månader


I samband med en prishöjning i höstas för dem som har ComHem-abonnemang, gick föreningen tillfälligt in och reducerade avgiften för dem med 187,50 kr/abonnent. Det passade utmärkt, eftersom föreningen har ett upparbetat överskott, som behöver komma medlemmarna tillgodo.
Självklart skall alla medlemmar, som var medlemmar under förra året få motsvarande återbäring, varför styrelsen har beslutat att övriga får en avgiftsbefrielse under 2021 på motsvarande belopp, vilket motsvarar 7,5 månader. Detta innebär att många inte kommer se någon faktura från föreningen nästa gång förrän i början av oktober 2021, vilket således är precis som det skall vara.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2021-01-27
Årsmöte 2021
 
Styrelsen kommer att kalla föreningens medlemmar till ett digitalt årsmöte den 4 maj 2021 kl 19:00
Vi kommer att lägga upp mer info om detta längre fram.

2020-12-11
Anmälan till årsmöte 2020-12-22 kl 18:30

Anmäl är nu uppe till årets medlemsmöte, och det görs genom länken nedan.

För att få inloggningsinformation till det digitala årsmötet måste man föranmäla sig via följande formulär.
Ni kommer att behöva ert kundnummer för att vi ska kunna bekräfta er röstlängd.

Anmäl er till årsmötet Här

Mer info om årsmötet finner ni Här


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2020-12-08
Kallelse till ordinarie årsstämma 2020
 
Kära medlemmar,
 
Vi lever i en besvärlig tid och på grund av den rådande pandemin har vi inte kunnat hålla årsstämma i Stenrike Fiber EF under sommaren, som vi brukar. Styrelsen belslutade i våras att skjuta upp stämman tills vidare i väntan på en lämpligare tidpunkt. Som bekant har en sådan tidpunkt inte infunnit sig, och det ser onekligen ut som om det kan dra ut på tiden en bra bit in på nästa år. Därför har vi nu valt att istället hålla en digital stämma.
 
Du kallas därför härmed till årsstämma för Stenrike Fiber Ekonomisk Förening

Datum: 2020-12-22
Tid:  18:30
Var: Online via Microsoft Teams

Vi kommer inom kort att återkomma med mer info om hur ni kopplar upp er till mötet
/Styrelsen

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2020-10-17
Höjning utav månadsavgiften


En höjning för månadsavgiften för ComHem kommer att ske på 62,50 SEK inkl moms från och med första kvartalet 2021.

IP-Only som är vår kommunikationsoperatör har meddelat att de från och med 2021 upphör med transmissionstjänsten 100/10 Mbit/s som används vid vårt gruppavtal. De hänvisar oss till Bredband 100/100 Mbit/s istället och ComHem kommer per automatik flytta över oss kunder till den tjänsten.
De fastigheter som själva har valt en högre tjänst än den gruppavtalade kommer att ligga kvar på den tjänst som de valt.

Då priset för Bredband 100/100 ligger högre än 100/10 tvingas ComHem samtidigt göra en prishöjning på 62,50 kr per anslutning ochmånad (inkl moms) vilket motsvarar den merkostnad som IP-Onlys förändring innebär för ComHem.

Kvartal 1 2021 faktureras 2020-11-01

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2020-04-01
Årsmöte - frångå föreningens stadgar

Styrelsen har beslutat att ta ett avsteg från föreningens stadgar och skjuta på årsmötet pga det rådamde läget med Covid-19.
Styrelsen följer myndigheternas rekomendationer och återkommer med ett datum längre fram.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2019-11-01
IpOnly & Telia Kampanj

Just nu pågår en kampanj i Stenrike utav IpOnly där dom erbjuder boende inkoppling utav fiber. Kampanjen pågår fram till den 10 november.

Det finns två alternativ som vi kortfattat beskriver här:

Alt 1: Inkopplad fiber för 34 900 kr (31 015 kr efter ROT/RUT). Du binder inte upp dig till någon utan finns i det öppna nätet.

Alt 2: Inkopplad fiber med kampanj från telia som ger er 3 000kr rabatt, och då uppbunden till telia i 2 år. Det ger en inkopplingskostnad på 31 900 kr (28 015kr efter rot/rut), och därmed en månadskostnad på 349 kr/mån alt 599  kr/mån beroende på paket.

Läs mer i länkarna nedan.

- Läs mer om kampanjen 
- Beställa fiber


➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
2019-08-01
Autogiro - Fel

Vi har fått informationen att det är många som väljer fel när man ansöker för Autogiro. Det är inte Fiberekonomi man skall be om autogiro, utan till Stenrike Fiber. 

Här kan ni läsa mer om hur man går tillväga för ansöka om Autogiro