Fiberlogga1

Skaffa Fiber

Jag vill installera fiber i min fastighet, hur gör jag ?

GlobalConnect (tidigare IP-Only) är företaget, som genom sitt dotterbolag byNet, har byggt hela fibernätet i vårt område och som är ägare och som sådan sköter drift och övervakning av nätet (kommunikations-operatör). 

Om ni önskar att få koppla in fiber till er fastighet så ber vi er att ta kontakt direkt med GlobalConnects kundtjänst för att se ifall detta är möjligt.

Sedan start så har det genomförts diverse kampanjer för att samla upp dem som inte var med från start. 

HC Telecom
Företaget HC Telecom AB, från Strömstad, installerar utrusningen på insidan av fastigheten på uppdrag av byNet/IP Only/GlobalConnect.

HC Telecom kan också bygga lokala trådnät i abonnentens fastighet, som en direkt beställning och affär mellan fastighetsägaren och bolaget HC Telecom.

HC Telecom har lämnat ett erbjudande till Stenrike Fibers medlemmar att installera trådnät i fastighet. Klicka på bilden av en "datakabel" här till höger, under HC Telecoms logo, så får du upp en pdf med HC Telecoms erbjudande.

Klickar du på loggan så kommer du till HC Telecoms hemsida.

Kontakt:
Telefon: +46 700 90 83 23
E-post: info.hctelecom@gmail.com

Medlemserbjudande

HC Telecom erbjuder medlemmar i Stenrike Fiber att installera trådnät i fastighet.

Så här kan montaget på insidan av huset se ut!
Skarvboxen, boxen till vänster på bilden monteras över ingångshålet i väggen och i denna svetsas ingående fiber så att den ansluts till dosans fiber.

En kort fiber kopplas sedan vidare in i medie-omvandlaren "CPE", boxen till höger på bilden. CPE:n skall anslutas till ett 240 volts vägguttag. Från CPE:n kopplas sedan kablar vidare till TV, datorer, IP-Telefoni-dosor eller t ex till en trådlösa router (wifi).

 

Informationsfoldern "Fibernät, och sen då"
När föreningen var i slutfasen satte vi ihop denna folder som vi fortfarande kan rekomendera till er som är intresserade. Det som kan ha ändrats är avgifterna och utbuted hos våra gruppavtal