Fiberlogga1

Arkiv - månadsbrev

Föreningen skickar inte längre månadsbrev, då nyheter och förändringar duggar glest nu när nätet är klart.

I den mån nyheter av rent informativ karaktär publiceras sker detta på hemsidans första sida under rubriken "Aktuell information"

Här intill kan du dock ta del av de månatliga månadsbreven som skickades ut under uppbyggnadsfasen av vårt fibernät.

Ifall det skulle finnas informationsbehov av mer akut karaktär distribueras detta via direkt e-post till medlemmarna.