Fiberlogga1

Information

Kära medlemmar,
 
Vi lever i en besvärlig tid och på grund av den rådande pandemin har vi inte kunnat hålla årsstämma i Stenrike Fiber EF under sommaren, som vi brukar. Styrelsen belslutade i våras att skjuta upp stämman tills vidare i väntan på en lämpligare tidpunkt. Som bekant har en sådan tidpunkt inte infunnit sig, och det ser onekligen ut som om det kan dra ut på tiden en bra bit in på nästa år. Därför har vi nu valt att istället hålla en digital stämma.
 
Du kallas därför härmed till årsstämma för Stenrike Fiber Ekonomisk Förening 2020-12-22 kl 18:30. 
 
.