Fiberlogga1

Tele2 (tidigare ComHem)

Gruppavtal alt 1 - Bredband, TV och Telefoni (Triple-Play)

Stenrike Fiber har tecknat gruppavtal med tjänsteleverantören Tele2 (tidigare ComHem).

Avtalet innehåller följande produkter och tjänster:
• Bredband 100/100 Mbit/s samt router med trådlöst nätverk
• IP-telefoni
• Ett Basutbud av TV-kanaler inklusive HD-TV box 
(se basutbudet som ingår här)

Avtalen gäller under förutsättning att minst 100 medlemmar abonnerar på tjänsten.

Avtalsperiod
Avtalstiden för gruppavtalet löper på i tre (3) år räknat från startdatum. All eventuell support gällande abonnemangstjänsten sköts av Tele2. Skriftlig uppsägning kan ske efter 24 månader och då med tre (3) månaders uppsägningstid. Avtalet får överlåtas till ny brukare av fiberanslutningen men föreningen måste då involveras. Önskar medlemmen ytterligare tjänster avtalas detta direkt med Tele2 eller annan tjänsteleverantör i den öppna fiberplattformen. Anslutning till Tele2 gruppavtal kan ske endast vid kvartalsskifte och måste ske senast 45 dagar före kvartalsstart. Observera att föreningen behöver ca 2 veckors framförhållning, varför anmälan till föreningen måste få in tjänsteavtalet ca 60 dagar före kvartalsstart.

Kostnad
Kostnaden för gruppavtalet är 337 kr per månad i abonnemangsavgift (fast avgift). Ingen startavgift utgår. Avgiften faktureras kvartalsvis i förskott tillsammans med föreningens faktura och administrationskostnader.
Rörliga kostnader för telefon samt eventuella tillval faktureras direkt från Tele2.

Tillval
Eventuella tillval görs via Tele2 kundtjänst.

Viktigt info
Först måste du skriva under och skicka in tjänsteavtalet till föreningen.
Efter det måste man själv kontakta deras kundtjänst på telefon
0775- 171720  för att kunna komma igång med Triple Play-tjänsten.

Support

Vardagar: 08:00-19:00
Lördag: 09:00-15:00
Söndag: Stängt
Helgdagar: 09:00-15:00

Telefon: 90 222
(från utlandet +46 771 55 00 00)

Tjänsteavtal

Driftstörningar i ditt nät?

Tele2 driftstörnings-information