Fiberlogga1

Bredbandsson

Gruppavtal alt 2 - Bredband med IP-Telefoni som tillval.

Stenrike Fiber har tecknat gruppavtal med tjänsteleverantören Bredbandsson.


Avtalet innehåller följande produkter och tjänster:
• Bredband 100/10 Mbit/s
• IP-telefoni som tillval
• Router med trådlöst nätverk som tillval

Avtalen gäller under förutsättning att minst 50 medlemmar abonnerar på tjänsten.


Avtalsperiod
Avtalstiden för gruppavtalet löper på i ett (1) år räknat från startdatum. All eventuell support gällande abonnemangstjänsten sköts av Bredbandsson. Abonnenten väljer fritt om alla eller bara delar av ingående tjänster ska användas. Skriftlig uppsägning kan ske efter 9 månader och då med tre (3) månaders uppsägningstid. I annat fall förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget. Avtalet får överlåtas till ny brukare av fiberanslutningen men föreningen måste då involveras.
Önskar medlemmen ytterligare tjänster avtalas detta direkt med Bredbandsson eller annan tjänsteleverantör i den öppna fiberplattformen.


Kostnad
Kostnaden för gruppavtalet är 135 kr per månad i abonnemangsavgift (fast avgift). Ingen startavgift utgår. Månadskostnaden minskar med 5 kr per tillkommande 50 abonnenter. Lägsta månadskostnad är dock 125 kr. Avgiften faktureras direkt från Bredbandsson tillsammans med eventuella rörliga kostnader för telefon och andra tillval.
Stenrike Fiber är här enbart förmedlare av gruppavtalet och tar inte del i de ekonomiska transaktionerna. Föreningen kommer därför enbart att fakturera administrationsavgiften på 75 kr/kvartal.


Tillval
Eventuella tillval görs via blankett som du får hemskickad från Bredbandsson


 

Support

Vardagar: 08:00-17:00

Telefon: 0771-40 47 00
E-post: support@bredbandsson.se

Adress
Box 86
261 22 Landskrona
Fax: 0418-486 20


www.Bredbandsson.se

Tjänsteavtal

Driftstörning i ditt nät ?

Bredbandssons driftstörnings-information