Fiberlogga1

Ändringar i ditt Gruppavtral

Hur gör jag eventuella ändringar i mitt nuvarande gruppavtal ?

Jag vill byta gruppavtal från Tele2 till Bredbandsson

Här nedan finner du enkellt vilka steg du behöver göra:

1. Skicka en uppsägning via E-Post till support@stenrikefiber.se och ange ditt kundnummer (står på fakturan) alternativt anslutningsadressen i mailet, och att ni avser byta till Bredbandsson.

2. Signera och bifoga i mailet ett nytt underskrivet tjänsteavtal.
Om du inte har tillgång till scanner så skicka det nya avtalet till:
Stenrike Fiber
c/o Hamnebukten
Hamnebuktsvägen 16
457 45 Hamburgsund


3. Du måste personligen sedan ta kontakt med Tele2 för uppsägning, efter att du fått bekräftelse från föreningen att ditt gruppavtal är uppsagt. Annars börjar de fakturera fullpris när gruppavtalet går ut.

Tänk på att det är 3 månaders uppsägning på gruppavtalet, så det tar några månader innan bytet går igenom.Jag vill byta gruppavtal från Bredbandsson till Tele2

Här nedan finner du enkellt vilka steg du behöver göra:

1.  - Info kommer inom kort, under arbeteJag vill avsluta mitt gruppavtal.

Här nedan finner du enkellt vilka steg du behöver göra:

1. - Info kommer inom kort, under arbete