Fiberlogga1
Stenrike fiber anlitar företaget Fiberekonomi Sverige AB för:

- Fakturering
- Bokföring
- Medlemsportal
- Ekonomisk rådgivning kring skatter, momsregler och stadgar.

 

Medlemskonto - Mina sidor
Som medlem i Stenrike fiber har du ett konto "Mina sidor" hos Fiberekonomi med adressuppgifter, val av faktura typ, historik etc. 

När du har aktiverat ditt konto så kan du gå in på det genom att i din webläsare (t ex Google Chrome eller Firefox) och skriva: fiberekonomi.se

Du kommer då till inloggningssidan där du antingen loggar in antingen genom BankID,eller anger ditt användarid som du fick i aktiveringsmailet, samt det lösenord du då valde att ha. Antecka både användarid och lösenord så att du kommer ihåg dem då du på nytt vill gå in på ditt konto för att uppdatera adressuppgifter, e-postadress, se historik etc.. 


Har du glömt ditt lösenord så klicka på Glömt lösenord så kommer ett nytt lösenord till din e-post. Har du tappat bort ditt användar-id ber vi dig återkomma till oss via e-post (stenrikefiber@gmail.com) eller via kontaktformuläret på kontakt-fliken, så skickar vi en ny aktiveringskod som gäller i 7 dagar.

Fakturering
Fiberekonomi Sverige AB sköter all fakturering av abonnemangsavgift för tjänster enligt gruppavtal. Vidare faktureras föreningens administrativa kostnader som administrationsavgift. Då ny medlem inträder i föreningen så faktureras även medlemsinsatsen.

Abonnenten kan välja olika modeller för faktura:
    - Vanlig pappersfaktura via post
    - e-postfaktura, dvs en pdf-faktura som skickas till angiven e-postadress 
    - e-faktura
    - eller autogiro.


För e-faktura och autogiro krävs konto i svensk bank och svenskt personnummer. Abonnenten kan själv välja faktureringsmetod på webportalen genom att logga in på Mina sidor. Ange online.fiberekonomi.se i din webläsare så kommer du till inloggningssidan.

Då pappersfaktura innebär merkostnad så tas en faktureringsavgift på 25 kronor ut för denna fakturatyp. Föreningen rekommenderar att autogiro används, då fakturabeloppet kommer att vara en fast återkommande summa att betala. Betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturadatum.

Har man valt autogiro så skickas ingen faktura eller annan avisering inför betalning av fakturerat belopp. Det åligger fakturabetalaren att det finns täckning på bankkontot för beloppet på förfallodagen. Genom att gå in på Mina sidor och välja Historik kan man se alla sina fakturor.

Har du valt att få fakturan som e-postfaktura, dvs som en pdf som bilaga i ett e-postmeddelande, så lägg upp noreply@fiberekonomi.se som kontakt i din kontaktbok så inte meddelandet hamnar i skräpposten eller lägg in domänen @fiberekonomi.se som betrodd mottagare i ditt e-postprogram.

Har inte abonnemangsavgiften och/eller administrationsavgiften betalts till förfallodagen så skickas en påminnelsefaktura. Påminnelseavgift om 50 kronor kommer då att påföras nästa faktura. Har faktura inte betalts trots två påminnelser går förfallet belopp automatiskt till inkasso.

Abonnemangsavgift för gruppavtal med Tele2
Föreningen har tecknat ett gruppavtal för TV, telefoni och bredband med tjänsteleverantören Tele2.

Tele2 förskottsfakturerar föreningen i samlingsfaktura för samtliga abonenter som deltar i gruppavtalet i förskott. Detta innebär att vi i föreningen i vår tur förskottsfakturerar respektive medlem en månad innan, för att kunna betala till Tele2 inom förfallotiden. Vi uppmanar därför alla medlemmar att respektera förfallotiden och betala i rätt tid så vi inte får problem med likviditeten.
 
Eventuella tillägg som abonnenten har avtalat med Tele2 faktureras direkt till abonnenten från Tele2.

Abonnemanget faktureras i förskott kvartalsvis, dvs för tre månader i taget, med betalningsvillkor 30 dagar. Faktura skickas i början av:
     - februari
     - maj
     - augusti och
     - november.


På abonnemangsfakturan kommer även administrationsavgiften att faktureras kvartalsvis.


Abonnemangsavgift för gruppavtal med Bredbandsson
Abonnenter som valt bredband och eventuell telefoni från Bredbandsson faktureras för abonnemangsavgiften direkt av Bredbandsson enligt avtal med dem. Föreningen fakturerar kvartalsvis administrationsavgiften till dessa medlemmar, enligt samma rutiner som till abonnenter av ComHems gruppavtal enligt ovan.

Administrationsavgift till medlemmar som ej tecknat sig för gruppavtal
Medlemmar som ej tecknat sig för att delta i något av gruppavtalen men som vill kvarstå som medlemmar i Stenrike Fiber betalar administrationsavgift. Denna avgift faktureras på samma sätt som ovan beskrivning för ComHem.

 

Autogiro
Föreningen rekommenderar att man använder autogiro som betalningsmetod av vår fakturor. Man begär att få betala med autogiro via sin internetbank. Man kan också begära detta genom att skicka in blanketten som finns här till höger. Klicka bara på bilden så får du upp en blankett i pdf-format. Skriv ut blanketten fyll i uppgifter och skicka den till:

OBS: Tänk på att det är Stenrike Fiber man skall välja för Autogiro, Inte Fiberekonomi.


Stenrike Fiber Ekonomisk Förening
c/o Hamnebukten
Hamnebuktsvägen 16
457 46 Hamburgsund


Du behöver inte skicka med sida 2 av blanketten.

Autogirablankett