Fiberlogga1

Medlemskap i Stenrike Fiber

Ekonomisk Förening

Stenrike Fiber har sedan april 2012 arbetat ideellt för att vi skall få fiber i vår bygd. När lösningen med IP Only, som nätanläggare och ägare av nätet, beslutades så har vår roll blivit att vara en "intresseorganisation".
 

Vi har tecknat avtal med tjänsteleverantörerna ComHem för "Triple Play" och Bredbandsson för bredband/telefoni, se vidare.... 

Endast medlemmar i föreningen kan utnyttja de tjänsteavtal som föreningen erbjuder.

 

Vi är nu mer än 735 medlemmar och mer än 850 har beställt fiberanslutning.
Ju fler medlemmar vi är -  ju starkare kan vi agera!

Hur blir jag medlem ?

För att anmäla sig som medlem i Stenrike Fiber Ekonomisk Förening öppnar du filen "Medlemsanmälan .pdf"  genom att klicka på bilden här till höger. Skriv ut blanketten, fyll i uppgifterna (glöm inte e-postadress!) och skicka till:
 

Stenrike Fiber Ekonomisk Förening
c/o Hamnebukten
Hamnebuktsvägen 16
457 46 Hamburgsund

Ännu bättre är det om du kan scanna och skicka per e-post tillstenrikefiber@gmail.com


Medlemsinsatsen
Medlemsinsatsen i föreningen är endast 100:- SEK.  

Administrationsavgift 
Från och med januari 2017 och framåt så kommer föreningen att istället för en årsavgift debitera ut en administrationsavgift, vilken är 25 kr/månad (inkl moms) 2017, som skall täcka de löpande kostnaderna. Samtliga medlemmar kommer att faktureras denna avgift kvartalsvis i samband med den faktureringsrutin som tillämpas.


Faktura
Efter vi fått din medlemsanmälan så skickar vi dig en faktura på beloppet med OCR-nummer som referens så du kan betala.
Obs! Du kan välja olika sätt att betala din faktura på: autogiro, e-faktura, e-postfaktura eller vanlig pappersfaktura. För pappersfaktura utgår 25 kr i faktureringsavgift. Se mer på sida Fiberekonomi.


Utlandsbetalning
Om du vill betala in avgiften från utländsk bank så använder du följande:
Företagskonto: 8351-9,3 835 747-1 (SEK)
IBAN SE02 8000 0835 1900 3835 7471
Bankens BIC SWEDSESS
Kontohavare STENRIKE FIBER EK FÖRENING

Ange alltid fakturans OCR-nummer  som referens på inbetalningen.

Medlemsansökan