Fiberlogga1

Välkomna till Stenrike Fiber
- Ekonomisk Förening -
Est. 2012

Senaste nyheterna
2021-01-27
Årsmöte 2021
 
Styrelsen kommer att kalla föreningens medlemmar till ett digitalt årsmöte den 4 maj 2021 kl 19:00
Vi kommer att lägga upp mer info om detta längre fram.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2020-12-11
Anmälan till årsmöte 2020-12-22 kl 18:30
 
Anmäl är nu uppe till årets medlemsmöte, och det görs genom länken nedan.

För att få inloggningsinformation till det digitala årsmötet måste man föranmäla sig via följande formulär.
Ni kommer att behöva ert kundnummer för att vi ska kunna bekräfta er röstlängd.


Mer info om årsmötet finner ni Här

➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2020-12-08
Kallelse till ordinarie årsstämma 2020
 
Kära medlemmar,
 
Vi lever i en besvärlig tid och på grund av den rådande pandemin har vi inte kunnat hålla årsstämma i Stenrike Fiber EF under sommaren, som vi brukar. Styrelsen belslutade i våras att skjuta upp stämman tills vidare i väntan på en lämpligare tidpunkt. Som bekant har en sådan tidpunkt inte infunnit sig, och det ser onekligen ut som om det kan dra ut på tiden en bra bit in på nästa år. Därför har vi nu valt att istället hålla en digital stämma.
 
Du kallas därför härmed till årsstämma för Stenrike Fiber Ekonomisk Förening

Datum: 2020-12-22
Tid:  18:30
Var: Online via Microsoft Teams

Vi kommer inom kort att återkomma med mer info om hur ni kopplar upp er till mötet
/Styrelsen
 


➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2020-10-17
Höjning utav månadsavgiften

En höjning för månadsavgiften för ComHem kommer att ske på 62,50 SEK inkl moms från och med första kvartalet 2021.

IP-Only som är vår kommunikationsoperatör har meddelat att de från och med 2021 upphör med transmissionstjänsten 100/10 Mbit/s som används vid vårt gruppavtal. De hänvisar oss till Bredband 100/100 Mbit/s istället och ComHem kommer per automatik flytta över oss kunder till den tjänsten.
De fastigheter som själva har valt en högre tjänst än den gruppavtalade kommer att ligga kvar på den tjänst som de valt.

Då priset för Bredband 100/100 ligger högre än 100/10 tvingas ComHem samtidigt göra en prishöjning på 62,50 kr per anslutning ochmånad (inkl moms) vilket motsvarar den merkostnad som IP-Onlys förändring innebär för ComHem.

Kvartal 1 2021 faktureras 2020-11-01

 

Årsstämman 2021

Styrelsen kallar härmed till en digital årstämma 4 maj 2021

Stämmohandlingar kommer att inom kort finns att ta del av här på hemsidan.  Läs vidare....


 

Läs gärna igenom vår folder "Fibernät, och sen då" för få en förståelse hur allt hänger ihop.

Här finner ni senaste tjänsteavtalet med uppdaterade priser bl.a.

Tryck på bilden för att komma till vår Facebook grupp. Tryck på bilden för att komma till vår Facebook grupp.

Följ oss på Facebook för löpande information kring föreningens arbete.

Här kan ni även kommunnicera med andra medlemmar för att både få hjälp, och att hjälpa andra.

Gruppen är stängd enbart för betalande medlemmar i föreningen, det är därför viktigt ni besvarar dom frågor som uppkommer vid ansökan. Detta för att förhindra spam och ev säljare etc.

Frågor kring gruppavtal

Bredbandsson
Vardagar: 08:00-17:00
Telefon: 0771-40 47 00

E-post: support@bredbandsson.se
www.Bredbandsson.se


ComHem
Vardagar: 08:00-19:00
Lör-Sön: 09:00-15:00
Helgdagar: 09:00-15:00

Telefon: 90 222
(från utlandet +46 771 55 00 00)

Frågor fakturor & betalningar

Fiberekonomi Sverige
Bryggaregatan 19
503 38 Borås

Telefon: 033-12 77 70

E-post: mail@fiberekonomi.se 

Frågor IpOnly

Vardagar: 09:00-16:00
Telefon: 0200 46 00 00

E-post:
kundservice@ip-only.se 

Kontakta styrelsen

Stenrike Fiber Ekonomisk Förening
Orgnr: 769624-8058


Stenrike Fiber Ekonomisk Förening
c/o Hamnebukten
Hamnebuktsvägen 16
457 46 Hamburgsund


E-post: Stenrikefiber@gmail.com