Fiberlogga1

Ordinarie årsstämma 2020-12-20

Stenrike Fiber Ekonomiska Förening

Mötesdokument

Anmälan till årsmöte 2020-12-22 kl 18:30
Mötet kommer att hållas digitalt i Microsoft Teams .

För att få inloggningsinformation till det digitala årsmötet måste man föranmäla sig via följande formulär.
Ni kommer att behöva ert kundnummer för att vi ska kunna bekräfta er röstlängd.

Information

Kära medlemmar,
 
Vi lever i en besvärlig tid och på grund av den rådande pandemin har vi inte kunnat hålla årsstämma i Stenrike Fiber EF under sommaren, som vi brukar. Styrelsen belslutade i våras att skjuta upp stämman tills vidare i väntan på en lämpligare tidpunkt. Som bekant har en sådan tidpunkt inte infunnit sig, och det ser onekligen ut som om det kan dra ut på tiden en bra bit in på nästa år. Därför har vi nu valt att istället hålla en digital stämma.
 
Du kallas därför härmed till årsstämma för Stenrike Fiber Ekonomisk Förening 2020-12-22 kl 18:30. 
 
.