Fiberlogga1


Ordinarie föreningsstämma för 2019 hölls söndag kl 15:00 den 12 maj i
Väderöarnas Båtsällskaps klubbstuga, Skolvägen 3
457 45 Hamburgsund

12 betalande medlemmar utöver styrelsen var på plats.

Här finner du alla handlingar inför mötet.

Protokollet är skrivet och inlämnat för justering, och kommer senare att läggas upp här.