Fiberlogga1

Stenrike Fiber Ekonomisk Förening
Organisationsnummer: 769624-8058

Postadress:       Stenrike Fiber Ekonomisk Förening
                          c/o Hamnebukten
                          Hamnebuktsvägen 16
                          457 46 Hamburgsund


e-postadress:    stenrikefiber@gmail.com
Hemsida:           www.stenrikefiber.se


OBS Läs alltid igenom svaren på "Vanliga frågor" innan du kontaktar föreningen. På så sätt avlastar du våra ideellt arbetande funktionärer.

Vid skada eller åverkan på fibernätet kontakta nätägaren IP-Only