Fiberlogga1

IP Only
IP-Only är företaget, som genom sitt dotterbolag byNet, har byggt hela fibernätet i vårt område och som är ägare och som sådan sköter drift och övervakning av nätet (kommunikations-operatör). 

Vid anläggandet av nätet erbjöds alla i Stenrike Fibers område att ansluta sig till nätet till ett kanpanjpris på 21 900 kronor. IP Only har meddelat att de har stängt för att beställa fiberanslutning till kanpanjpris.Om du trots detta ändå vill göra en anslutningsbeställning så hänvisar vi till IP Onlys kundtjäst, för att efterhöra om möjlighet till efterhandsbeställning och till vilket pris.

Klicka på loggorna här till höger om du vill komma till företagens hemsidor.


Öppet Nät
IP Onlys nät är ett sk "Öppet Nät", dvs det finns ett antal olika tjänsteleverantörer i nätet att välja bland. Stenrike Fiber har slutit gruppavtal med två av dem, ComHem och Bredbandsson. När det gäller att få tjänster från ComHem eller Bredbandsson kontaktar man alltid Stenrike Fiber för att ingå ett tjänsteavtal med dessa leverantörer, läs vidare här...

Klicka på loggan här till höger så kommer du till IP Onlys hemsida där kan du se alla tjänsteleverantörer, vad de erbjuder, vad det kostar och hur man kontaktar dem.

Vill du bara ha korttidssurf så finns det också en knapp för det på denna sida, klicka på loggan här till höger.


Driftstörning i nätet
OBS! Om du upplever driftsstörningar i din nätanslutning skall du alltid vända dig till den tjänsteleverantör du har. De söker sedan orsak till fel.

- IP-Onlys driftsinformation
- Bredbandssons driftsinformation
- ComHems driftsinformation

HC Telecom
Företaget HC Telecom AB, från Strömstad, installerar utrusningen på insidan av fastigheten på uppdrag av byNet/IP Only. HC Telecom kan också bygga lokala trådnät i abonnentens fastighet, som en direkt beställning och affär mellan fastighetsägaren och bolaget HC Telecom.

HC Telecom har lämnat ett erbjudande till Stenrike Fibers medlemmar att installera trådnät i fastighet. Klicka på bilden av en "datakabel" här till höger, under HC Telecoms logo, så får du upp en pdf med HC Telecoms erbjudande.

Klickar du på loggan så kommer du till HC Telecoms hemsida.
Kontakt: Telefon: +46 700 90 83 23 och e-post: info.hctelecom@gmail.com

 

Så här kan montaget på insidan av huset se ut!
Skarvboxen, boxen till vänster på bilden monteras över ingångshålet i väggen och i denna svetsas ingående fiber så att den ansluts till dosans fiber.

En kort fiber kopplas sedan vidare in i medie-omvandlaren, CPE, boxen till höger på bilden. CPE:n skall anslutas till ett 240 volts vägguttag. Från CPE:n kopplas sedan kablar vidare till TV, datorer, IP-Telefoni-dosor eller t ex till en trådlösa router (wifi). Det enklaste brukar vara att använda wifi för åtkomst till Internet överallt i bostaden.