Fiberlogga1

STYRELSEN


Vi ber att frågor och kommunikation till föreningen skall ske i första hand via epost: stenrikefiber@gmail.com


Läs alltid igenom svaren på "Vanliga frågor" innan du kontaktar föreningen. På så sätt avlastar du våra ideellt arbetande funktionärer.
 

Namn Befattning Telefon Mobiltelefon
Per-Anders Hurtigh Ordförande 073 738 50 00
Christer Svensson Vice ordförande 070 345 25 42
Tina Glädt Ekonomi, Ordinarie ledamot 070 763 35 93
Jonas Kristensson Sekreterare, Ordinarie ledamot 070 489 01 76
Kjell Olausson Ordinarie ledamot 0525 33143 072 207 56 00
-Vakant- Ordinarie ledamot
Jan Olsson Suppleant 0525 33104 070 773 31 04
Rasmus Arvidsson Suppleant 072 248 84 47
  
Jörgen Wollbratt Revisor
Peter Johansson Revisor
    
Vakant Valberedning
Vakant Valberedning 

Bankuppgifter
Företagskonto: 8351-9,3 835 747-1 (SEK)
IBAN SE02 8000 0835 1900 3835 7471
Bankens BIC SWEDSESS
Kontohavare STENRIKE FIBER EK FÖRENING

Organisationsnummer: 769624-8058