Fiberlogga1


Medlemskap i Stenrike Fiber

Stenrike Fiber har sedan april 2012 arbetat ideellt för att vi skall få fiber i vår bygd. När lösningen med IP Only, som nätanläggare och ägare av nätet, beslutades så har vår roll blivit att vara en "intresseorganisation".
 

Vi har tecknat avtal med tjänsteleverantörerna ComHem för "Triple Play" och Bredbandsson för bredband/telefoni, se vidare.... Endast medlemmar i föreningen kan utnyttja de tjänsteavtal som föreningen erbjuder.

Vi är nu mer än 735 medlemmar och mer än 850 har beställt fiberanslutning.
Ju fler medlemmar vi är -  ju starkare kan vi agera!
Medlemsinsatsen är  bara 100 kronor. För att klara de löpande verksamhetskostnaderna debiteras fr o m 2017 en administrationsavgift, som fn är 25 kronor (inkl moms) per medlem och månad. Avgiften faktureras kvartalsvis i samband med faktureringsrutinen för gruppavtal.  Läs mer...
 

Medlemsanmälan

För att anmäla sig som medlem i Stenrike Fiber Ekonomisk Förening öppnar du filen "Medlemsanmälan .pdf"  genom att klicka på bilden här till höger. Skriv ut blanketten, fyll i uppgifterna (glöm inte e-postadress!) och skicka till:
 

Stenrike Fiber Ekonomisk Förening
c/o Hamnebukten
Hamnebuktsvägen 16
457 46 Hamburgsund

Ännu bättre är det om du kan scanna och skicka per e-post tillstenrikefiber@gmail.com

 

För att bli medlem måste du betala en medlemsinsats på 100 kr och fr o m 2017 debiterar vi alla medlemmar en administrationsavgift om 25 kr/månad (inkl moms), som skall täcka föreningens löpande verksamhetskostnader. 
Vi kommer att skicka dig en faktura på dessa avgifter så du kan betala in med ett OCR-nummer som referens.


OBS! Ange alltid OCR-nummer som referens!

Se även sidan Fiberekonomi