Fiberlogga1

Medlemsinsats och administrationsavgift

Medlemsinsatsen
Medlemsinsatsen i föreningen är endast 100:- SEK.  

Administrationsavgift 
Från och med januari 2017 och framåt så kommer föreningen att istället för en årsavgift debitera ut en administrationsavgift, vilken är 25 kr/månad (inkl moms) 2017, som skall täcka de löpande kostnaderna. Samtliga medlemmar kommer att faktureras denna avgift kvartalsvis i samband med den faktureringsrutin som tillämpas.


Faktura
Efter vi fått din medlemsanmälan så skickar vi dig en faktura på beloppet med OCR-nummer som referens så du kan betala.
Obs! Du kan välja olika sätt att betala din faktura på: autogiro, e-faktura, e-postfaktura eller vanlig pappersfaktura. För pappersfaktura utgår 25 kr i faktureringsavgift. Se mer på sida Fiberekonomi.


Utlandsbetalning
Om du vill betala in avgiften från utländsk bank så använder du följande:
Företagskonto: 8351-9,3 835 747-1 (SEK)
IBAN SE02 8000 0835 1900 3835 7471
Bankens BIC SWEDSESS
Kontohavare STENRIKE FIBER EK FÖRENING

Ange alltid fakturans OCR-nummer  som referens på inbetalningen.